skip to Main Content

Kdo potřebuje životní pojištění nejvíce? Záleží na vašich finančních potřebách

Vyřizování Pojištění Na Pobočce

I pro ty, kteří se cítí být na vrcholu života, platí, že budoucnost není nikdy jistá, a proto může být promyšlení finančních důsledků náhlého onemocnění nebo úrazu moudrým krokem. Znamená to, že potřebujete životní pojištění? Pokud jsou ve vašem životě lidé, kteří jsou závislí na vašich příjmech, a nemáte obrovské bankovní konto, které byste po sobě zanechali, odpověď zní pravděpodobně ano.

Máte sjednané úrazové pojištění, zodpovědně jste pojistili svůj majetek a cítíte se poměrně bezpečně? Možná jste na jednu důležitou věc ve vašem životě zapomněli a jste to vy sami! Rodičům, podnikatelům – dokonce i mladým lidem s nesplacenými půjčkami – může příslib pojistného plnění pro případ smrti poskytnout klid, že vaše rodina nebo obchodní partneři budou chráněni, když přijde na nejhorší.

Proč si zřídit životní pojištění?

Životní pojištění může v rámci komplexního finančního plánu plnit důležitou funkci. Smlouva o životním pojištění vám umožňuje vybrat jednu nebo více oprávněných osob, které obdrží pojistné plnění v případě úmrtí. Výše tohoto pojistného plnění pro případ smrti se může pohybovat od pouhých 200 tisíc Kč až po více než 20 milionů Kč, v závislosti na vašich potřebách.

Výnosy z pojistné smlouvy životního pojištění lze použít různými způsoby, např:

  • Pokrytí nákladů na pohřeb
  • Splacení případných dluhů z pozůstalosti
  • Vytvoření dodatečného zdroje příjmu pro vaše blízké
  • Pomoc s výdaji na studium dětí nebo vnoučat
  • Poskytnutí úspor pro finanční potřeby manžela/manželky

Životní pojistky mohou být ještě hodnotnější díky přidaným dodatkům. Pomocí dodatků lze rozšířit nebo různě upravit pojistné krytí vaší pojistné smlouvy. Můžete si například zvolit připojištění, které vám bude vyplácet doživotní rentu, jenž pokryje dlouhodobou péči, pokud bude nutná péče v pečovatelském domě. Jinak nastavená pojistná smlouva umožní zrychlené výplaty pojistného plnění pro případ smrti. Případně můžete ušetřit na pojistném díky tomu, že si nastavíte klesající výši pojistného krytí, jak se vám bude snižovat například jistina hypotéky a dalších dluhů, které momentálně máte.

Jaké typy životního pojištění si můžete zřídit?

Životní pojištění obecně spadá do jedné ze dvou kategorií: pojištění pro případ smrti a výplata pravidelné renty.

  • Pojištění pro případ smrti: Spočívá ve výplatě jednorázové částky, která je vyplacena pozůstalým v případě vašeho úmrtí. Pojištění pro případ smrti lze nastavit s fixní částkou. S částkou, která se bude v průběhu času snižovat – jak budou v průběhu vašeho života klesat vaše závazky. Nebo se může naopak zvyšovat – jak vlivem inflace průběžně rostou životní náklady vašich pozůstalých.
  • Výplata pravidelné renty: Představuje výplatu pravidelné měsíční částky, pokud nedojde k vašemu úmrtí, ale například dojde k výraznému snížení vašich měsíčních příjmů z důvodu trvalých následků nebo invalidity způsobené nějakým vážným onemocněním.

Ať už si sjednáte pojištění pro případ smrti nebo výplaty pravidelné renty, může být nutné, abyste v rámci upisovacího procesu absolvovali lékařskou prohlídku.

Kdo opravdu potřebuje životní pojištění?

Klíčovou otázkou při sjednání životního pojištění je, zda jsou ve vašem životě osoby, včetně rodinných příslušníků a zaměstnanců, které jsou na vás finančně závislé. Níže jsou uvedeny některé typy osob, kterým může pojistka přinést větší klid.

1. Rodiče s malými dětmi nebo závislými osobami se zvláštními potřebami

Pro mnoho dospělých je příchod dítěte okamžikem, kdy poprvé začnou přemýšlet o životním pojištění – a mají k tomu dobrý důvod. Pokud vaše rodina nemůže pohodlně vyžít pouze z vašich úspor nebo z příjmu vašeho manžela či partnerky, pravděpodobně potřebujete finanční zajištění.

Možná budete potřebovat krytí, které vám pomůže pokrýt běžné výdaje domácnosti, jako je hypotéka a účty za jídlo, a také všechny výdaje spojené s výchovou dětí, jako jsou školka, poplatky za sport a rekreaci a samozřejmě vysoká škola. Jsou-li vaše děti o něco starší – řekněme ve věku středoškoláků – možná budete potřebovat pouze pojistku, která bude trvat dostatečně dlouho na to, aby mohly nastoupit do zaměstnání. Možná vám tak postačí uzavřít si pojištění pro případ smrti například na 10 let.

Životní pojištění může také poskytnout finanční zabezpečení závislým osobám se zvláštními potřebami. Pokud máte například dospělé dítě, které vyžaduje specializovanou péči, pojistné krytí pro případ smrti může zajistit, že mu bude tato péče poskytována i po vaší smrti.

Přemýšlíte o životním pojištění? Velmi zajímavé podmínky nabízí pojištění Mutumutu

2. Partner, který zajišťuje většinu rodinných příjmů

Dospělí s malými dětmi v domácnosti nejsou jediní, kteří mohou potřebovat životní pojištění. Může poskytnout záchrannou síť také manželům či partnerkám, kteří jsou závislí na vašem příjmu. Zvažte, zda by váš partner byl schopen zvládnout horu výdajů, které většina párů každý měsíc má, od půjček na bydlení a auto až po účty za potraviny a komunální služby, i bez vašeho finančního příspěvku.

Z finančního hlediska jsou obzvláště zranitelní partneři, kteří již delší dobu nepracují nebo nemají dostatečné dovednosti, aby si mohli dosáhnout na solidní výplatu. Měli byste zvážit uzavření pojistky s pojistným plněním pro případ smrti, které bude dostatečně vysoké na to, aby podpořilo jejich životní úroveň v případě, že zemřete dříve než oni.

3. Podnikatelé

Pokud vlastníte malou firmu, musíte myslet na to, co by se stalo s vaší organizací a zaměstnanci, kdyby se vám něco stalo. Podnikatelé často uzavírají speciální pojistku, která může pomoci udržet podnik nad vodou, pokud zemřete vy nebo jiný důležitý člen vašeho týmu.

V podstatě se jedná o životní pojištění, kdy společnost platí pojistné na pojistku a vystupuje jako obmyšlená osoba. Pokud se majiteli společnosti něco stane, mohou zbývající zaměstnanci použít peníze na vyplacení věřitelů, hledání nového vrcholového manažera nebo dokonce na vyřízení odstupného, pokud není možné zajistit pokračování podniku bez jeho zakladatele.

TIP: Jedním z pravidel pro novopečené rodiče je uzavřít takové pojištění, které pokryje desetinásobek jejich ročního platu, ale ne ve všech případech to stačí.

Jak vysoké pojištění potřebujete?

Žádné dvě rodiny nemají stejné finanční potřeby, takže při určování výše životního pojištění se musíte zaměřit na svou vlastní situaci. Pro začátek si spočítejte všechny výdaje, které bude mít vaše oprávněná osoba (často manžel/manželka) v letech po vaší smrti. Pokud jste ženatí, musíte také zohlednit, kolik bude váš manžel/manželka reálně vydělávat, a to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Pojistné plnění pro případ smrti z pojistné smlouvy životního pojištění může pomoci vyrovnat případný finanční nedostatek.

Běžným pravidlem je, že by novopečení rodiče měli uzavřít takové pojištění, které pokryje desetinásobek jejich ročního platu. Ačkoli to může být v mnoha případech poměrně přesné, v jiných situacích to bude hodně mimo cíl.

Například lidé, kteří mají dobře vydělávajícího partnera nebo velké osobní úspory, si mohou vystačit s menším finančním polštářem. Naopak rodiče s více malými dětmi a partnerem v domácnosti budou muset překlenout mnohem větší rozpočtovou mezeru. Když si vezmete tužku a papír a odhadnete všechny hlavní kategorie výdajů – pro každý rok, dokud vaše dítě nezačne pracovat na plný úvazek – pomůže vám to učinit přesnější rozhodnutí.

Pro ty, kteří mají specifičtější finanční cíle, jako je ochrana spoludlužníků u půjček nebo příprava na pohřební výdaje, budete pravděpodobně chtít mnohem menší pojistku. V případě půjček budete pravděpodobně chtít termínovanou pojistku, která bude dostatečně dlouhá, aby pokryla dobu splácení, zároveň však může její výše klesat s tím, jak postupně své závazky splácíte.

Slovo závěrem

Životní pojištění může být skvělým způsobem, jak si ulevit tím, že ochrání osoby, které jsou na vás závislé, před nejhorším. Spolu s úrazovým pojištěním a pojištěním majetku se jedná o zajištění, o kterém by měl přemýšlet každý zodpovědný člověk. Pokud jste rodičem malých dětí nebo máte manžela či manželku s omezeným výdělkovým potenciálem, může být uzavření životní pojistky jedním z nejlepších finančních rozhodnutí, které učiníte.

Pokud věnujete čas průzkumu nejlepších životních pojišťoven a různých možností krytí, může vám to pomoci najít pojistnou smlouvu, která je pro vás ta pravá.

Sdílení:

Hodnocení:

Zatím nehodnoceno

Související články

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Back To Top

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít