skip to Main Content

Plná moc k přepisu vozidla: Jak změnit majitele vozu bez starostí

Sepisují Plnou Moc K Přepisu Vozidla.

Prodej vozu může být zdlouhavý proces. I když je hledání potenciálního kupce nyní jednodušší (díky internetu!), stále ještě probíhá proces převodu vlastnictví vašeho vozu na nového kupce. Zjednodušeně řečeno, je převod vlastnictví automobilu proces, při kterém se vlastnictví vašeho čtyřkolového vozidla přesouvá na jinou osobu (v tomto případě kupujícího). Tento postup nahrazuje vaše jméno z technického průkazu vašeho vozidla, a to jménem kupujícího. Věděli jste však, že můžete tento převod provést bez starostí – respektive nechat převod zcela na kupujícím? Postačí, pokud mu podepíšete plnou moc k převodu vozidla. Co by taková plná moc měla obsahovat?

Když prodáváte svůj vůz nebo prostě jen převádíte vlastnictví na jinou osobu, obnáší to mnohem víc než jen dohodnout se s novým majitelem na podmínkách a předat mu klíčky. Na rozdíl od jiného majetku, pokud předáte svůj vůz jiné osobě, musí být vlastnictví tohoto vozu podle českých zákonů legálně zaregistrováno.

I když nedochází k výměně peněz (např. předáváte vůz rodinnému příslušníkovi), převod vlastnictví musí být přesto zaregistrován a při tomto předání je třeba dbát na několik důležitých věcí. Ačkoliv se od roku 2016 přespání vlastnictví vozu značně zjednodušilo – už nemusíte automobil odhlašovat a posléze opět přihlašovat, stále se jedná o nepříjemnou starost, kterou je třeba provést do deseti dnů od podpisu kupní smlouvy. Věděli jste však, že díky plné moci k přepisu vozidla můžete tuto povinnost nechat vykonat například kupujícího, nebo kohokoliv jiného, i když ideální je, když se o přepis postará sám prodávající.

Samozřejmě je nejjednodušší, když se obě strany dohodnou a přijdou přepis vyřešit osobně na daný úřad, ale to často není možné, ať už kvůli časovým možnostem kupujícího a prodávajícího nebo velké geografické vzdálenosti obou stran tohoto obchodu. Plná moc k převodu auta tak může ušetřit řadu starostí.

Co je plná moc k přepisu vozidla?

Jak už bylo řečeno, ideální je, pokud se na úřad při přepisu vozidla dostaví obě strany obchodu. Není to však nutné. Postačí, když využijete právního institutu plné moci. V takovém případě může jednu ze stran nahradit plná moc k přepisu vozidla. Tento dokument je třeba opatřit úředně ověřeným podpisem, což stojí standardních 30 Kč a udělat tak můžete na jakékoliv poště s pobočkou Czech Point.

Hlavní výhodou plné moci, je že šetří čas – minimálně jedné strany. Pojí se s ní však i jedna zásadní nevýhoda, zvlášť pokud se obě strany příliš neznají. Provedení převodu auta je zodpovědností prodávajícího, ten by měl zajistit, že při prodeji, či darování vozu k převodu opravdu došlo. Pokud necháte provedení přepisu auta na kupujícím, můžete se také setkat s nepříjemným překvapením. Pokud kupující nedodrží desetidenní lhůtu, která je pro převod vozidla zákonem stanovena, přichází na scénu celá řada nepříjemností. Co vás může v takovém případě čekat? Jedná se především o pokutu za prodlení, jejíž maximální výše činí až 50 000 Kč. Pomineme-li toto riziko, lze nakonec realizovat celý přepis vozidla prostřednictvím úplně někoho jiného – nějaké důvěryhodné třetí strany – tzv. zmocněnce. Ten však musí mít plné moci dvě – jak od kupujícího tak prodávajícího a riziko pro prodávajícího se nijak nesnižuje.

Plná moc platí pouhých deset dní – ze zřejmého důvodu – rovná se délce lhůty, za kterou je třeba ze zákona přepis provést. Zároveň její platnost zaniká, jakmile dojde k přepisu, případně ji může zrušit i zmocnitel, jež o svém rozhodnutí musí dopředu informovat zmocněnce.

Co by měla plná moc k přepisu vozidla obsahovat?

Na internetu se vyskytuje celá řada vzorů plných mocí určených k tomuto úkonu, přičemž její přesný formální vzor není za zákona daný, existují však samozřejmě jistá doporučení, kterých je vhodné se držet. Platí přitom, že plnou moc nemusíte vytisknout, ale například i sepsat rukou. Co by však měla plná moc k přepisu automobilu jistě obsahovat?

 • Identifikace zmocněnce – toho, kdo plnou moc sepisuje a podepisuje
 • Identifikace zmocnitele – ten, kdo plnou moc přijímá a posléze k přepisu vozidla využije
 • Popis samotného úkonu, ke kterému je plná moc zřízena – přepis vlastníka v registru vozidel

Kromě toho však budete na dopravním odboru potřebovat také následující dokumenty:

 • Formulář žádosti o zápis změny vlastníka vozidla – je možné si ho stáhnout online a dopředu vyplnit
 • Kupní smlouva (její náležitosti si stručně vysvětlíme níže)
 • Velký technický průkaz vozidla
 • Malý technický průkaz vozidla
 • Přihlášku k registraci do registru silničních vozidel
 • Protokol o evidenční kontrole
 • Doklad o zaplaceném povinném ručení – zelenou kartu

Ptáte se, kolik přepis vozidla na úřadě stojí? Po dodání a zkontrolování všech dokumentů je třeba, aby přepisující zaplatil správní poplatek 800 Kč – u vozidel se čtyřmi koly. Celková výše poplatku u dalších aut se pak odvíjí od počtu jejich náprav. Uhradit uvedený poplatek je třeba přitom vždy. Kromě toho také počítej se zaplacením čtyř set korun za evidenční kontrolu.

Někteří lidé se pak nevyhnou ani uhrazení ekologické daně, která je závislá na emisních normách daného automobilu. U zánovních vozidel se ekologická daň neplatí, pokud však kupujete svůj vůz v zahraničí, je tato daň hrazena vždy. U každého vozidla se přitom hradí pouze jednou.

Nová kupní smlouva na auto

Jaké náležitosti by měla obsahovat kupní smlouva na auto?

Jak jsme nastínili výše, jedním z dokumentů, který je třeba předložit je i kupní smlouva na auto. Nejedná se o nic složitého a v podstatě ji lze opět sepsat ručně na papír. Pojďme si však raději nastínit, co by měla obsahovat. Jedná se o dokument, který procesu přepisu vozidla předchází, a neobejdete se bez ní.

Co musí bezpodmínečně obsahovat kupní smlouva na auto:

 • Identifikaci obou smluvních stran – postačí jméno, příjemní a rodné číslo
 • Popis předmětu kupní smlouvy – vozidlo, jež je ideální specifikovat i VIN kódem
 • Datum prodeje vozidla
 • Cenu prodaného vozu
 • Podpisy obou smluvních stran

Kupní smlouva na vůz nepředstavuje nic složitého a v podstatě se vám vejde na jednu stránku formátu A4. Přestože se však zdá, že výše uvedené informace jsou všem zřejmé, často některé z nich na kupní smlouvě chybí a jsou naopak nahrazeny zbytečnostmi, které z právního hlediska ani pro úřad nejsou důležité. Špatně sepsaná kupní smlouva přitom může představovat zbytečnou komplikaci, na které zkrachuje nejenom přepis vozidla, ale třeba i samotný prodej vozu.

Nezapomeňte na pojištění automobilu

Pokud došlo prostřednictvím plném moci ke zdárnému přepisu vozidla, je třeba nezapomenout na jednu důležitou formalitu, kterou je pojištění vašeho automobilu. Jakmile nejste majitelem vozu, přirozeně nemusíte hradit povinné ručení. Svého účelu pozbývá i havarijní pojištění. Mějte však na paměti, že je třeba obě smlouvy ukončit prostřednictvím výpovědi – autopojištění nekončí automaticky s prodejem, respektive končí, je však třeba o této skutečnosti pojišťovnu informovat.

Naopak nový majitel by naopak měl počítat s tím, že si bude muset povinné ručení sjednat dříve, než se svým nově nabytým vozem vyjede na silnici. K nalezení toho nejvýhodnějšího povinného ručení mu určitě dobře poslouží kalkulačka povinného ručení. Ta je agregátorem nabídek jednotlivých pojišťoven a dokáže novému majiteli nalézt tu nejvýhodnější nabídku povinného ručení.

Kupujete-li pak zánovní automobil, nebo zkrátka vůz vyšší hodnoty, určitě je vhodné se také zamyslet nad sjednáním havarijního pojištění. To představuje vyšší náklad než výše zmíněné „povinnko“, nicméně vás chrání i před škodami, které si na svém voze způsobíte sami. Chcete-li na havarijním pojištění ušetřit, je nejlepší alternativou využití kalkulačky havarijního pojištění. Ta vám opět najde tu nejvýhodnější pojistku, která nejlépe vyhovuje vaší unikátní situaci.

Tip závěrem: Před koupí vozidla si prodávajícího prověřte

Pokud automobil nekupujete v autobazaru nebo u ověřeného obchodníka, vždy si dejte záležet a zkontrolujte si, zda náhodou není na stávajícího majitele vedena exekuce. Pokud tomu tak je, nesmí se svým majetkem – vozem nakládat. Prodaný vůz stále může zabavit exekutor, přestože jste sepsali kupní smlouvu a uhradil za vozidlo kupní cenu.

FAQs: Nejčastěji kladné otázky:

Jakou platnost má plná moc pro přepis vozidla?

Platnost plné moci činní 10 dní – zákonná lhůta, během níž musí dojít k přepisu vozidla. Zároveň však končí v okamžik, kdy zmocněncem dojde k přepisu vozidla. Plnou moc lze i odvolat ze strany zmocnitele, ten však o tomto kroku musí zmocněnce informovat.

Může uplatnit plnou moc i jiná osoba, než je kupující nebo prodávající?

Samozřejmě. Přepis vozidla může realizovat, kdokoliv koho za tímto účelem zmocníte, tedy nějaká důvěryhodná třetí strana. Tato osoba však musí mít plné moci od kupujícího i prodávajícího. Zároveň je bezpečnější, pokud přepis vozidla provede prodávající, protože za přepis nese právní odpovědnost on a v případě nedodržení desetidenní lhůty pro přepis vozidla mu hrozí pokuta až 50 tisíc Kč.

Je nějak určeno, na jakém úřadě musí dojít k přepisu vozidla?

Plná moc pro přepis vozidla nemá žádná geografická omezení, lze ji využít na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností.

Kde mohou plnou moc pro předpis vozidla uplatnit?  

Samotný přepis vozidla probíhá na odboru dopravy jakéhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností – nevztahuje se na místo trvalé bydliště tak jako v minulosti.

Za jak dlouho musí dojít k přepisu vozidla?

K přepisu vozidla musí dojít do deseti pracovních dnů od změny majitele vozu. Nedodržení tohoto termínu je přestupkem a ze zákona vám za tento přečin hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Sdílení:

Hodnocení:

5/5

Související články

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Back To Top